Üldkoosolek

TLPL`i üldkoosolek 25.märtsil Liidu ruumides kell 18:30.

 

Üldkoosoleku päevakorra punktid:

 1. juhatuse tegevusaruanne
  2.      volikogu tegevusaruanne
  3.      revisjonikomisjoni ettekanne 2018. a. majandusaasta aruandest
  4.      2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine
  5.      täiendavate juhatuse liikmete valimine
  6.      täiendavate revisjonikomisjoni liikmete valimine

 

Kõigil on võimalus kaasa rääkida, ära jää hääletuks.

Juhul, kui ise osaleda ei saa, volita oma hääl inimesele keda usaldad.

 

NB Lisaküsimused saada volikogu@tlpl.ee