Tallinna meetmed koroonakriisist väljumiseks

Edastame täismahus Tallinna linnavalituse info seoses koroonakriisist väljumisega. Soovitame seda lugeda ennekõike meie liikmetel, keda kriis on isiklikult ja majanduslikult puudutanud. Loodame, et linna pakutavad abimeetmed jõuavad õigesse kohta!

Tallinna info seoses koroonakriisist väljumisega

Vabariigi Valitsus otsustas alates 19. juunist asendada 2+2 reegli inimeste hajutamise nõudega. See tähendab, et jätkuvalt tuleb hoida inimeste vahel turvalist distantsi, kuid 2+2 reegli kohustuslikus korras täitmist riik enam ei nõua.

Lasteaed

  • Täiendavad kohatasusoodustused lasteaialaste vanematele – Tallinna linn plaanib vabastada 1. septembrist lasteaia kohatasust täies ulatuses lapsevanemad, kes on sattunud majandusraskustesse ja need vanemad, kelle haridusliku erivajadusega laps käib lasteaias. Täna on vähekindlustatud perede lastevanematel võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust kuni 10- 80%, kuid selle soodustuse määrab direktor ja kooskõlastab lasteaia hoolekogu. Nüüd saavad vanemad 100% kohatasu vabastuse linnaosavalitsusse esitatava avalduse alusel.

 Perel on õigus lasteaiatasust vabastamiseks, kui perekonna sissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (584 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast  (467 eurot kuus). Selline sissetulekute määratlus on abiks nii väikesepalgalistele, üksikvanematele kui ka paljulapselistele peredele. Lisaks munitsipaallasteaias käivatele lastele kavatseb linn tänavu sügisest kompenseerida ka eralasteaias käivate Tallinna laste toidukulu. Kohatasust on juba varasemalt vabastatud pere kolmanda ja enama lapse, kui kolm last käivad lasteaias.

 

Toiduabi

Linn on välja töötanud täiendavad sotsiaaltoetuse meetmed, millega toetatakse eriolukorrast tingituna ja majanduslanguse järel töötuks jäänud abivajavaid linlasi ja nende peresid.

  • Linn pakub uue täiendava meetmena raskustesse sattunud peredele senise koolitoidu asemel juulis ja augustis täiendavat toiduabi. Täna korraldatakse linnaosades vähekindlustatud perede lastele soe toit päevakeskustes või toidupakkide näol, vastavalt kuidas linnaosa on teenuse korraldanud. Uute toidupakkide jagamise puhul on tegu täiendava abimeetmega, mis toimub vähekindlustatud perede laste toitlustamisega paralleelselt ning asendab eelkõige koolitoitu suvisel koolivaheajal.

Sihtrühmaks on lastega pered, kes on sattunud majanduslikult abitusse olukorda sissetulekute vähenemise või nende kaotuse tõttu. Õigustatus ei sõltu muude toetuste saamisest ning laste hulka arvestatakse lasteaiaealised lapsed kuni 19- aastat vanad lapsed. Pere määratlemisel lähtutakse perekonna netosissetulekust , mis esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast (584 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast. Toiduabi saamiseks tuleb abivajajal pöörduda elukohajärgsesse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

 

Eluase

  • Tallinna linn hakkab alates 1. septembrist eluasemest ilma jäänud peredele ja linlastele pakkuma kiirkorras eluaset ning andma üüritoetust neile peredele, kes on eriolukorra tõttu eluaseme kaotanud.

 

Huvitegevus ja noorteinfo

  • Tallinna noortele korraldatakse suvel rohkesti laagreid, treeninguid ja muid tegevusi. Täpsema info ja treeningute ajakavad leiab veebilehelt tallinn.ee/koolivaheaeg

 

Tervis

  • Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220
  • Psühholoogiline kriisiabi – nõustamistelefon 6 31 43 00

 

Muu elukorraldus

  • Muuseumid, botaanikaaed ja loomaaed ning avalikud mängu- ja spordiväljakud, välirulapargid ja lemmikloomade jalutusväljakud on avatud.
  • Tallinna on avatud viis avalikku randa – Harku, Kakumäe, Stroomi, Pirita ja Pikakari rand.

 

Ühistransport

  • Tallinna ühistranspordis kontrollitakse 1. juunist taas pileteid (tasuta sõit peab olema valideeritud).
  • Tallinna ühistranspordis 31. augustini sularaha eest pileteid osta ei saa.