Riina Solman ja TLPL: Perepiletid peaksid arvestama ka suurte peredega

14.10.2019 toimunud kohtumisel Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu esindajate Lea Vaabel-i, Madli Valtenbergi ning Karl Laas-iga  arutas rahvastikuminister Riina Solman, kuidas tagada suurtele peredele parem ligipääs avaliku ja erasektori teenustele.

„Peredele soodustusi ja perepileteid pakkuvad ettevõtted võiksid rohkem arvestada, et peres võib kasvada ka rohkem kui kaks last,“ ütles Solman ja lisas, et peaksime jõudma sinnani, et perepiletitel ei piirataks laste arvu. Näiteks on levinud et tavapärane perepilet sisaldab pääsmeid kahele vanemale ning kahele lapsele. Paljude suurperede jaoks tähendab see seda, et mõni laps peaks jääma koju.

„Ühiskond peab antud osas olema laiemalt valmis muudatuseks, et suurperede kõik lapsed oleksid oodatud nii mängutubadesse kui erinevatesse teemaparkidesse ja muuseumitesse“ sõnas Tallinna ja Harjumaa Suurperede Liidu juhatuse esimees Lea Vaabel. Näiteks on Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede liidu liikmetest tervelt 174 peret, kus kasvab 4 last ja 86 peret, kus lapsi on 5 või rohkem. Teiste seas on kaks peret, kus kasvab 9 last ja üks kümne lapsega pere.

„Usun koos suuri peresid esindavate liitudega saame siin teha selgitustööd nii avalikus- kui erasektoris ja tulevikus ei pea ükski suurpere laps koju jääma“ ütles rahvastikuminister ja tänas liitude esindajaid perekaardi süsteemi rakendamise eest rõhutades, et perekaart on üheks viisiks, kuidas anda infot ettevõtjatele selle kohta, kellele võiks anda suurte perede soodustusi.

Lasterikastes peredes kasvab üle poole kõikidest Eesti lastest. Suurte perede liidud aitavad ka Tallinnas ja Harjumaal vahendada abi ning toetust suurtele peredele.

Kohtumisel rahvastikuministriga käsitleti täiendavalt ka erinevate toetusmeetmete rakendamist suurperedele ning tugiorganisatsioonide tegevuse toetamist. Minister Solman kiitis ja tunnustas kõiki neid kümneid vabatahtlike, kes igapäevaselt suurperede liitudes kaas löövad ning oma tööga toiduabi ja muud teenused abivajajateni toovad. Rahvastikuminstri büroo ametnikud kinnitasid omaltpoolt valmisolekut panustada täiendavalt suurperedega seotud statistiliste andmete kogumisse. See omakorda aitab ka tulevikus paremini planeerida ning kavandada tugiorganisatsioonide tegevusi ja koostööd kohalike omavalitsustega.

Rahvastikuministri büroo ametnikest osalesid kohtumisel Gerli Lehe ning Lea Danilson-Järg. Arvestades et käsitletud teemasid oli palju ning kohtumisel sündis ka mitmeid uusi ideid võib olla kindel, et antud vormis koostöö süveneb ning mõttevahetus jätkub ka edaspidi.