Lasterikkad pered kannavad Eesti tulevikku

Tervitame erakond Isamaa initsiatiivi perede ühenduse loomisel. Kutsume ka teisi erakondi üles järgima Isamaa eeskuju ning kujundama Lasterikaste perede toetamisest kaitsekulutuste või teadusrahastusega võrreldava teema, kus perepoliitika areng põhineb laiapõhjalisel ja parteideülesel kokkuleppel ning ühistel eesmärkidel.

Lisaks peredele mõeldud toetustele peame hädavajalikuks tagada valdkonnas tegutsevate ühenduste läbimõeldud arendamine ning jätkusuutlikkus. Üle Eesti tegutsevad suurperede ühendused seisavad täna lapsevanemate huvikaitse, koolitamise, ringmajanduse edendamise ning samuti ka materiaalse abi vahendamise eest abivajajatele. Peame oluliseks, et loodud süsteemis valitseks omaalgatuse toetamine ning suurperesid koondavate ühenduste võrdne kohtlemine. Leiame, et riikliku abi ja toetuse administreerimine erinevate valdkonna katusorganisatsioonide poolt ei tohiks olla suurem kui 20% perede ühendustele ja abivajajatele mõeldud toetustest.

Lasterikaste perede mured erinevad väga suuresti regionaalselt. Kõigist lasterikastest peredest 41% elab täna Harjumaal ja Tallinnas, mis tähendab, et valdkonna meetmeid kujundades tuleb arvestada ka linnaliste piirkondade eripäradega.

Lasterikkad pered tagavad Eesti ühiskonna jätkusuutlikkuse ning on meie tulevaste maksumaksjate kasvatamise taimelavaks. Samuti on lasterikkad pered Eesti suurim võimalus ühiskonna sidususe ja jätkusuutlikkuse arendamiseks. Juba täna panustavad suurperesid ühendavad organisatsioonid väga tugevalt ringmajanduse arendamisse, perede huvikaitsesse, koolitamisse ning abi vahendamisesse.

Soovime Isamaa perede ühendusele jõudu. Kutsume kõiki erakondi üles leidmaks perepoliitika valdkonnas ühiskondliku kokkulepe, mis arvestaks tasakaalustatult suurperede vajaduste ning panusega järgmiste põlvkondade Eesti loomisel.

 

Allakirjutanud:

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit

Tallinna Suurperede Klubi

 

Lisainfo:

Karl Laas 53 468 213