Kohtume üldkoosolekul 06.11.2019!

Juhatus on kokku kutsunud MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit liikmete üldkoosoleku 06.11.2019, kogunemisega alates kell 17.30, asukohaga Tallinnas, Kesklinna noortekeskuses, Raua tänav 23. Asukoht siin.

Üldkoosoleku kokkukutsumise aluseks on liikmete sooviavaldus ning juhatuse ja volikogu ühine arusaam vajadusest lahendada liidule olulisi küsimusi. Juhatuse poolt on pakutud alljärgnevad päevakorraküsimused: Volikogu ja juhatuse tegevusaruanded, Põhikirja muudatused, Volinike koosoleku tõstatatud liikmemaksu küsimus, Esindusorganite liikmete valimine. Täpsem kava all.

Kvoorumi kokkusaamine sellel koosolekul on meile väga oluline, seega palun teata võimalikult varakult oma osalemisest.

Hea liige, palun tee nii:
1. Anna meile tagasisidet, kas Sul on võimalik üldkoosolekul osaleda või mitte selle lingi kaudu.
2. Kandidaatide ülesseadmiseks mõnele valitavale ametikohale tee seda palun selle lingi kaudu.
3. Broneeri aeg oma kalendris!

Koosoleku materjalid:
1. Koosoleku planeeritud ajakava.
2. Volikogu koosolekute lühiülevaade alates 01.01.2019.
3. Põhikirja muudatuse põhjendused.
4. Põhikirja uus redaktsioon – ettepanek. Muudatuste võrdlus.
Tulekul:
* Juhatuse tegevusaruanne
* Liikmemaksude muudatuse põhjendused

NB! kutsume kõiki aktiivseid liikmeid 30.10.2019 algusega kell 18.00 arutama põhikirja parandusettepanekute üle. Täpsem koht selgub esmaspäeval (kas Kesklinna noortekeskus või Kristiine noortekeskus). Jälgige infot!

Hiljemalt 7 päeva enne üldkoosolekut, so. 30.10.2019 esitame kõik koosolekul arutlusele tulevad dokumendid, muuhulgas põhikirja muudatusettepaneku.

Kandidaatide esitamine revisjonikomisjoni, volinike koosoleku ja juhatuse liikmete ametikohtadele on avatud kuni 02.11.2019. kell 23.59. See võimaldab meil koosolek nõuetekohaselt ette valmistada ja kanda kandidaadid vajadusel hääletussedelitele.
04.11.2019.a tutvustame esitatud Volinike koosoleku ja juhatuse liikmete kandidaate liikmetele.

Kohtumiseni üldkoosolekul!

Lea Vaabel,

Juhatuse esimees,
MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste perede Liit

Osaleja info:

Saabu pigem varem, kui hiljem. Registreerimine algab 17.30, ametlik algus kell 18.00.

Kaasa võtta vahetusjalanõud – sussid või muu – siseruumides on lubatud olla vahetusjalanõudes või sokkides!

Suitsetamine on maja ees ja kõrval ning loomulikult maja sees keelatud.

Parkimise info:

Parkida saab ERR Raadiomaja hoovis vastavalt all näidatud skeemile. Läbipääsuks on parool “Lasterikkad”. Sisse tuleb sõita Kreuzwaldi tänavalt läbi kangialuse. Parkimise alguses kehtib reegel, et parkida saab kuni kohti jagub, kuna ERR tööpäev ei ole veel lõppenud. Kui ruumi ei ole, siis kedagi sisse ei lasta.

Asukoht kaardil: https://goo.gl/maps/1BX7Kf98bf1sP7az7