Jaga rõõmu – anneta osa tulumaksu tagastusest!

Anneta oma 2019 a. tulumaksu tagastus paljulapseliste perede laste huvihariduse ja õppevahendite ostmise toetuseks!

Alates sellest aastast on võimalik tuludeklaratsiooni täites oma tagastatav summa kas osaliselt või täielikult annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule.

Palun märgi oma annetuse saajaks:

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit MTÜ, registrikood: 80288624

Arveldusarve: EE141010220101024014

Annetuste kogumise hea tava

Annetada saab veel kuni kahele saajale. Teretulnud on annetus kogu tagastatava tulumaksu ulatuses, annetada saab ka osaliselt minimaalne annetatav summa on 1 euro. Loe täpsemalt MTA lehelt: https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/2019-aasta-tuludeklaratsiooni-esitamine#7

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit on kantud tulumaksusoodustusega isikute nimekirja, oleme ka liitunud annetuste kogumise hea tavaga.

Sinu toetust kasutame abivajadusega suurperedes (kus kasvab vähemalt 4 last) kasvavate laste huvitegevuse ja õppevahendite ostude soetamiseks. Eelistame heade õpitulemustega lapsi. Toetussummast maksimaalselt 20% kasutame kampaaniaga seotud haldus- ja reklaamitegevusteks.

TÄPSEM JUHIS SIIN:  https://www.lasterikkad.ee/tallinnjaharjumaa/meist/sinu-tulumaksu-t…i-vajavaid-lapsi/

Küsimuste korral pöördu palun info@tlpl.ee.