XII Noorte laulupidu toimus 02.07.2017. FOTO: HENDRIK OSULA

EPL: Karl Laas: suurpere uus auto, jahimehed ja lastetusmaks – nad kõik teenivad sama eesmärki

Rahvastikuministril ning sotsiaalministril on küpsemas plaan välja töötada meetmed leevendamaks suurperede transpordimuresid ja võimalusel rakendada selleks ka autotoetust. Vajadus on olemas aastaid ning seda näitavad näiteks ka lasterikaste perede seas läbi viidud arvamusuuringud.

Autor: KARL LAAS

Tallinna ja Harjumaa lasterikaste perede liidu juhatuse liige

Artikkel avaldatud EPL-is ilmunud kujul.

Artikli kommentaarid EPL lehel

Mis puutub abi vajadusse, siis see on ilmne – kolmas ja neljas ja järgmised lapsed lisavad kulu nii lastega seotud kuludesse kuid ennekõike leibkonna üldkuludesse nagu eluase ja transport. Kõike on vaja rohkem – suuremat elamist, rohkem mööblit ja rohkem võimalusi oma lastele võrdseid konkurentsitingimusi pakkuda.

Lisanduvad lapsed võtavad ennekõike ressursina kõige rohkem vanemate aega. Seda aega, mida võiks kulutada kultuurile, enesearendamisele ja reisimisele. Eelnev on ka põhjus, miks võib pidada õigustatuks näiteks lastetusmaksu sisseseadmist. Lastetusmaksu kaitseks võib sõna võtta poliitilise spektri kõikidest servadest.

Õigustuseks sobib ühtmoodi hästi rahvuslik seisuskoht, mis nõuab Eestluse elujõu toetamist kui sotsialistlik solidaarsuse printsiip. Liberalistlikust seisukohast võiks väita, et isegi samasooliste abielupaar võiks täita oma kohustuse ühiskonna ees, või selle siis teistpidi kinni maksta. Valik loobuda ühiskonna jätkusuutlikkuse panustamast peaks kandma hinnasilti. Hedonismi hind läheks lihtsalt veidi suuremaks.

Iga raha on vajalik

Lasterikaste perede transpordi toetusel on kaks peamist probleemi – mida täpselt toetada ning teine küsimus on, kuidas toetada. Samuti võiks loodav süsteem viia pettused miinimumi. Abi peaks jõudma nendeni, kes seda vajavad, kuid olgem ausad, kui peres on neli last, siis sa vajad iga lisaraha. Ja kui mõni heal järjel olev inimene selles kahtleb, siis mõelge, kuidas oleks oma järgmisele puhkusereisile broneerida kaks lisakohta nii lennukisse kui hotelli – millise lisanduva kulu see kaasa toob? Seega võib öelda, et abi on igal juhul teretulnud.

Kuna sihipärast abi on igal juhul vaja, on järgmine küsimus, milliseid meetmeid täpselt on vaja luua. Kui räägime transpordist, siis pakett võiks hõlmata võimalusi nii auto ostuks, ühistranspordi kasutamiseks kui vajadusel ka takso tellimiseks ja miks mitte ka lennureisiks. Ka meie peres on jõulude ajal reisitud nii, et mõned lapsed sõidavad bussiga ja teised koos vanematega autos. Kogu seda süsteemi annab korraldada samade põhimõtete alusel, mismoodi on juurutatud sporditoetuste süsteem – toetatakse ju läbi selle meetme nii spordivarustuse ostmist, treeninguid kui ka näiteks osalemist rahvaspordiüritustel.

Usaldage meid

Ka küsimus, kuidas toetada, ei ole tegelikult keeruline. Lisaks lasterikkuse väärtustamisele tahame me kujundada ka sidusat ühiskonda, mis põhineb isereguleeruvusel. Riik ja omavalitsused on usaldanud ja usaldavad järjest rohkem oma ülesandeid ka kolmandale sektorile. Näiteks aitavad mitmed MTÜ-d abituid või koduta loomi. Jahimeeste seltsid korraldavad halduslepingu alusel nii jahimeeste koolitamist kui ka eksamite vastuvõtmist.

Eestis on üle 20 eraldiseisva lasterikkaid peresid ühendava huviorganisatsiooni ning siiani üks katusorganisatsioon. Nendes organisatsioonides panustavad organiseerunud ja aktiivsed inimesed, kes on valmis ka vastutust võtma. Muuhulgas korraldatakse juba praegu ringmajandust ning vastastikust abistamist ja ühisüritusi. Võimaliku transporditoetuse rakendamisel võib selle jagamise osaliselt anda korraldada ka nimetatud huviorganisatsioonidele – nemad teavad ja tunnevad abivajajaid otse ja lähedalt.

Väga positiivne on, et suurpere autotoetuse vajalikkuse osas on rahvastikuministri ja sotsiaalministri vahel üksmeel. See annab kindlust, et peagi jõutakse ka tegelike ning toimivate lahendusteni. Küsimus on pigem tehnilistes nüanssides ja nende korraldamises. Ideaalis peaks loodav süsteem olema paindlik ning võimaldama toetada nii suurpere auto-ostu kui ka teisi jooksvaid transpordikulusid. Kasvõi aidata kaasa sellele, et lapsed õigel ajal ja kui vaja ka taksoga trenni või huviringi jõuaks.

Artikli kommentaarid EPL lehel

FOTO: HENDRIK OSULA, XII Noorte laulupidu toimus 02.07.2017.

Valitud kommentaar: