TLPL otsuse vastuvõtmine kirjalikult

Hea Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu liige! 

Elektroonilise koosoleku protokoll on Protokoll 18122021.

Hea ja mugav viis üldkoosleku otsuseid vastu võtta on elektrooniline hääletamine. Hääletada saab üks liige liikmespere kohta. Tee seda järgneva lingi kaudu: https://bit.ly/3oNyHvD

Kui me saame elektroonilise hääletusega kokku piisava hulga liikmete hääli, siis ei ole füüsiline koosolek vajalik.

Otsuste selgitused ja juhatuse liikmete tutvustused allpool. Hääletamine on avatud kuni 18.12.2021 kell 19.30. Loe altpoolt täpsemalt!

Hääletuse aluseks on juhatuse liikme Lea Vaabeli lahkumine. Vaata avaldust siit. Mittetulundusühingute seaduse(MTÜS)  § 22(prim) lg 1, kohaselt liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata, kui mittetulundusühingu põhikiri ei näe ette teisiti. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit (registrikood 80288624) põhikiri ei näe ette teisiti, ning otsused võetakse vastu seaduse ja põhikirja  p.18.2  alusel.

Seoses Lea Vaabeli lahkumisega juhatuse liikme kohalt teeme ettepaneku koguneda 20.12.2021 kell 18.30, et ühiselt meenutada tehtut ning Lead tänada – muuhulgas saame süüa kringlit ning arutada tulevikuplaane. Kui sa ei saa osaleda, hääleta kindlasti elektrooniliselt siin: https://bit.ly/3oNyHvD

Juhatuse kandidaatide tutvustused:

  1. Karl Laas – juhatuse esimehe kandidaat. Vastavalt kehtivale põhikirjale tuleb eraldi kandidaat eraldi valida. Motivatsioonikiri ja CV . Küsimused: karl@suurpered.ee
  2. Liina Tõnne – juhatuse liikme kandidaat. Motivatsioonikiri. CV.
  3. Rene Välik – juhatuse liikme kandidaat. Motivatsioonikiri. CV.
  4. Viire Täks – juhatuse liikme kandidaat. Motivatsioonikiri. CV

Hääleta kindlasti elektrooniliselt juba kohe siin: https://bit.ly/3oNyHvD 

Otsuste selgitused:

  1. Juhatuse liikme lahkumisega seoses tuleb vastavalt kehtivale põhikirjale valida juhatuse esimees. Täiendavalt teeme ettepaneku kolme täiendava juhatuse liikme valimiseks vastavalt esitatud dokumentidele ning üles seatud kandidaatidele.
  2. Lisaks on ettepanek muuta ühingu põhikirja. Vastavaid ettepanekuid on sisuliselt kaks.Esitekstäiendatakse põhikirjas sisalduvaid ühingu tegevusalasid täiendava punktiga seoses noorte huvihariduse ning huvitegevuse korraldamisega. Antud vajadus tuleneb 2021 aastal saadud kogemustest seoses Haridusministeeriumi korraldatud projektitaotluste voorudega ning vajadusega tagada ühingule suuremad võimalused meie laste huvihariduse edendamisega seotud projektide rahastamiseks tulevikus. Teiseks muudetakse järgnevate otsustega põhikirjas sisalduvat juhatuse esimehe valimise korda, muutes organisatsiooni toimimise paindlikumaks ning kaotades edaspidiseks vajaduse valida üldkoosoleku poolt juhatuse esimees eraldi hääletuse kaudu. Ettepaneku kohaselt valib juhatus enesele esimehe ise oma liikmete seast. Juhatuse esimehe rolliks jääb ennekõike juhatuse töö sujuv korraldamine.

Head ja kaunist jõuluaega!

Küsimuste korral kirjuta SIIA!