Tallina Kodurahu programm 2020

Tallinna kodurahuprogrammi raames toetati 2020 aastal järgmisi tegevusi:

  • Liidu infomaterjalide õlkimist vene keelde
  • Liidu tegevust tutvustava venekeelse video valmistamist
  • Liitu presenteeriva flaieri loomist ning toimetamist Tallinna sotsiaaltöötajatele ja sünnitusmajadele.