Lasterikaste perede huvide kaitse

Eestis elab 12300  lasterikast peret, kus on kasvamas kolm või enam last (Statistikaamet, 2018) . Eesti Lasterikaste Perede Liitu kuulub 1550 peret. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede liitu kuulub 280 peret, milles kasvab kokku X last.

Senised uurimused on näidanud, et lapse heaolu ohustav eeltingimus on kasvamine kas ainult ühe vanemaga või suurperes, sest just need peretüübid on majandusliku toimetuleku, eriti tööturusuhete (töötus, mitteaktiivsus) poolest kõige haavatavamad. (Statistikaameti kogumik „Laste heaolu”,2014.a. lk 16)

Kuigi laste elamistingimused on aasta-aastalt pisut paranenud elab viiendik Eesti lastest ikka veel kehvades oludes ehk kodudes, kus katus laseb läbi, aknaraamid või põrand on pehkinud või seinad, põrand või vundament rõsked. Kehvad olud ei tee elukeskkonda mitte ainult  ebameeldivaks ja inetuks, vaid mõjutavad olulisel määral ka teisi laste elukvaliteedi näitajaid, näiteks tervist. Taolistes olukordades lastest elab lasterikastes peredes alla neljandiku (23%).  (Statistikaameti kogumik „Laste heaolu”,2014.a. lk 18)