Tegijad – kes mida?

Juhatuse liikmed ja nende vastutusalad

Lea Vaabel, Juhatuse esimees

Suhted liikmetega ning koostööpartneritega. Koostööpartnerite leidmine ning TLPL esindamine koostööpartnerite juures. Liikmete sisekommunikatsioon. Toiduaida töökorraldus.

Karl Laas, Juhatuse liige

GSM 53 468 213, karl.laas@tlpl.ee

Avalikud suhted, suhted avalike institutsioonide ja kohaliku omavalitsusega. Liidu väline kommunikatsioon. Õigusküsimused ning projektide rahastus. Täpsemalt: https://www.linkedin.com/in/karl-laas-7565a517/

Madli Valtenberg, Juhatuse liige

Liidu igapäevane töökorraldus, liikmete ja raamatupidamise arvestus. Toiduaida ja riideaida töökorraldus.

Vabatahtlikud ja nende vastutusalad

Kultuuriprogrammi koordinaator

Käimas on konkurss: https://www.lasterikkad.ee/tallinnjaharjumaa/lood/#858

TLPL liikmetele erinevate kultuuriürituste pakkumiste vahendamine ja mitmekülgse kultuuriprogrammi organiseerimine TLPL liikmesperede lastele ja nende vanematele. Sinu partneriteks saavad on kultuuriasutused ja Tallinna Linnavalitsus, kes vahendavad kultuurisündmusi meie liikmetele. Sinu töö juurde käib aktiivne suhtlus liikmetega ning kultuuriprogrammi tutvustamine.

Koolituste koordinaator

Annika Alt,

TLPL koolitustegevuse kavandamine ning koolituste kalendri hoidmine. Koolitusprogrammide kokkupanek, kokkulepped koolitajatega ja esinejatega.

Uute liikmete koordinaator 

Uute liikmete sisseelamise juhandamine, ute liikmete registreerimine ja seotud toimingute tegemine. uute liikmete toetamine.