Juhatus ja volikogu

Kontakt:
E-post: info@tlpl.ee

Mob:+372 5818 9863 (09:00-16:00)

JUHATUS – Korraldab organisatsiooni igapäevast tegevust
juhatus@tlpl.ee
Lea Vaabel – lea@tlpl.ee
Karl Laas – karl.laas@upsteem.com
Madli Valtenberg – madli@tlpl.ee

VOLIKOGU – Esindab organisatsiooni liikmeid ja määratleb tegevussuunad
volikogu@tlpl.ee
Lea Vaabel
Madli Valtenberg
Karl Laas
Andrei Sorokin