Liitu meiega

Присоединяйтесь к нам – RU

TLPL liikmeks on oodatud pered, kus on kasvamas 4 või enam alla 26 aastast (k. a) last või noort, kes õpivad päevases õppevormis.

Kui Sinu peres on kolm last ja elad Tallinnas, kutsume sind ühinema Tallinna Suurperede Klubiga!

Taotluse saab esitada üks lapsevanematest, täites alloleva vormi. Juhatus vaatab taotluse läbi ja annab vastuse liikmeks võtmise kohta 14 päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.
Liikmeks astumise tasu on 25€. 
Igakuine liikmemaks on vastavalt pere soovidele ja vajadustele üks järgnevaist:
  • 15€ kuus– sisaldab liikmesoodustusi, liidu üritusi, võimalust saada aeg-ajalt tasuta- või sooduspileteid teatrisse, kinno, muuseumidesse, võimalust saada Perekaart soodushinnaga, riideabi (kasutatud riided ja jalatsid, mis täienevad iga nädal) jm.
  • 25€ kuus – sisaldab lisaks eelnevale iganädalast toiduabi (sh vastavalt võimalustele imikutoit ja -tarbed, kodutarbed)
Liikmeks võtmise korral tuleb tasuda ühekordne liikmeks astumise tasu 25€ ja igakuine liikmemaks vastavalt oma ülal tehtud valikule kas 15€ või 25€. Vastavad summad palume üle kanda Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu kontole SEB Pangas: EE141010220101024014

Seejärel liidetakse teie e-posti aadressid e-kirjade listi, millele saabub regulaarselt teave erinevat liiki abi andmise aegade, ürituste ja muude tekkivate võimaluste kohta.

Edaspidi tuleb igakuine liikmemaks 15€ või 25€ tasuda hiljemalt tasutava kuu 15. kuupäevaks.
– – – –

Присоединяйтесь к нам

Мы ждем в свои ряды семьи, где воспитывается от четырех или более детей в возрасте до 26 лет (включительно), обучающихся на дневном отделении.

Заявление может подать один из родителей, заполнив нижеприведенную форму. Правление рассмотрит заявление, и в течение 14 дней с момента получения заявления даст ответ о приеме в члены.

Вступительный взнос составляет 25 €.

Ежемесячный членский взнос зависит от пожеланий и потребностей семьи и составляет:

  • 15 евро в месяц – включает льготы для членов союза, организуемые союзом мероприятия, возможность время от времени получать бесплатные или льготные билеты в театры, кинотеатры, музеи, возможность получения Семейной карты по льготной цене, возможность получения одежды (б/у одежда и обувь, которые обновляются каждую неделю) и пр.
  • 25 € в месяц – помимо вышеперечисленного включает еженедельную продовольственную помощь (включая при возможности детское питание и товары для грудничков, товары для дома)

При вступлении в союз необходимо заплатить одноразовый вступительный взнос в размере 25 евро и вносить ежемесячные членские взносы в размере 15 или 25 евро, в зависимости от выбора. Соответствующие суммы следует перечислить на счет Союза многодетных семей Таллинна и Харьюмаа в SEB Pank: EE141010220101024014

Затем адреса вашей электронной почты будут добавлены в рассылку. Вы будете регулярно получать информацию о времени оказания различной помощи, о мероприятиях и других появляющихся возможностях.

В дальнейшем ежемесячный членский взнос в размере 15 или 25 евро должен быть оплачен не позднее 15-го числа месяца, подлежащего оплате.

. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
. . . . . . .
. . .
.
VANA Liikmelisuse süsteem – mitte kasutada!