Liikmetele

УСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ – RU

TOIDUAIT

Iga soovi avaldanud perel on võimalus saada toidukast ühel korral nädalas, eelnevalt kokkulepitud päeval (reede, laupäev või pühapäev).  Toidukasti sisu püüame erinevatel päevadel hoida sarnase.

Toiduabi päeva muutmine on võimalik 1 kord kalendriaastas. Ühekordseid ja ajutisi toiduabi päevade muudatusi ei ole võimalik teha, kuna see suurendaks vabatahtlike niigi suurt töökoormust.

Lisaks toiduabile on liidu ruumides märkimisväärne riideabi avatud samal päeval.

Liit teeb koostööd Toidupanga ja teiste partneritega. Info ruumide lahtioleku aegade kohta saadetakse uutele liikmetele e-mailiga. Muudatustest antakse samuti teada kasutades sama kanalit.

RIIDEAIT

Avatud samal ajal Toiduaidaga.  Lisaks jagatakse peredele  kodukeemiat ja -tarvikuid jm. Valik on pidevalt muutuv, sõltuvalt meile annetatud kaupadest.

KULTUUR JA VABA AEG

Pakume iga kuu erinevaid tasuta või väga soodsaid võimalusi vaba aja veetmiseks või kultuuriüritustest osa saamiseks (teater, kino, kontserdid, festivalid, koolitused…)
 

MUUD VÕIMALUSED

Aeg-ajalt saame toetavate organisatsioonide või ettevõtete abiga pakkuda erinevaid võimalusi, mida ei ole nimetatud ülal.

Kõik liikmed saavad regulaarselt infot e-postiga.
Liidu tegevusi kajastab avalik Facebooki lehekülg.
Soovi korral on võimalik liituda liikmete grupiga Facebook’is.

P.S. Palun anda Liidu liikmetel teada, kui muutub pereliikmete arv! Iga uus ilmakodanik saab Liidu poolt kingituse! Vastsündinu kinkekomplekt sisaldab palju vajalikku  beebile!

УСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ:

ПРОДУКТОВАЯ КЛАДОВАЯ

Каждая семья, выразившая желание, может раз в неделю в заранее оговоренный день (пятница, суббота или воскресенье) получать продуктовый пакет. Мы стараемся, чтобы содержимое пакетов было одинаковым, независимо от дня недели, когда вы его получаете.
Изменить день получения продуктовой помощи можно один раз в календарный год. Разовые и временные изменения в днях получения продуктовой помощи невозможны, так как это увеличит и без того большую нагрузку на добровольцев.
Помимо продуктовой помощи в помещениях союза в тот же день можно выбрать необходимую одежду и обувь.

Союз сотрудничает с Продовольственным банком и другими партнерами. Новым членам информация о времени, когда можно посетить помещения союза, будет отправлена по электронной почте. Об изменениях сообщается по тому же каналу.

КЛАДОВАЯ ОДЕЖДЫ
Открыта в то же время, что и Продуктовая кладовая. Помимо одежды семьи могут получить бытовую химию, бытовые товары и пр. Выбор постоянно меняется, в зависимости от подаренного нам товара.

КУЛЬТУРА И ДОСУГ
Каждый месяц мы предлагаем различные бесплатные или льготные возможности провести досуг или принять участие в культурных мероприятиях (театр, кино, концерты, фестивали, обучающие курсы …)

 

ПРОЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Время от времени, с помощью организаций и предприятий, оказывающих нам поддержку, мы можем предложить различные возможности, которые не были упомянуты выше.
Все члены регулярно получают информацию по электронной почте.
Деятельность союза отражена на общедоступной странице Facebook.
При желании можно вступить в группу союза на Facebook.

P.S. Пожалуйста, сообщите членам Союза, если ваша семья выросла! Каждый новый ребенок получит подарок от Союза! Подарочный набор для новорожденных содержит множество предметов, необходимых для малыша!