Koolitusprogramm “Tugev ja Sõbralik Pere”

Koolitusprojekt on läbi viidud Pere Sihtkapitali(www.peresihtkapital.ee) toetusel, abikõlblikkuse perioodiga 09.12.2019 kuni 20.11.2020. Tulenevalt koroonapandeemiast oleme esialgselt kontaktsena planeeritud koolitusprogrammi kolinud suures ulatuses interneti. Pere Sihtkapital SA toetas koolitusprojekti ühtekokku summas 12 661,60 eurot.

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada suurperede vanemaid laste kasvatamisel ja igapäevasel toimetulekul läbi nende psühholoogiliste oskuste ja võimete kasvu. Koolitussarjas leiavad käsitlemist teemad konfliktijuhtimisest kuni digisõltuvuseni, rääkimata paarisuhte hoidmisest ja teineteise toetamisest suurperes. Arendame suurperede vanemate võimekust tulla toime probleemsetes situatsioonides ning tagame seeläbi psüühiliselt tervete iseseisva eluga hästi hakkama saavate laste kasvamise.

Koolituse avalikud materjalid saadaval siin: https://www.lasterikkad.ee/tallinnjaharjumaa/koolitused/tugev-ja-sobralik-pere/