TLPL kolimiskampaania

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste perede liit otsib uusi ruume. TLPL on üks suurimaid Eesti suurperede liitusid, kes jagab iganädalast toidu ja riideabi rohkem kui 180-le perele. Liidu rendileping lõppeb juba kahe kuu pärast ning seoses sellega otsib liit endale uusi ja sobivaid ruume.

Kutsume meie suure mure lahendamiseks appi kõiki silmapaistvaid ja aktiivseid kodanikke. Selle eesmärk on tõmmata tähelepanu meie vajadustele ning leida üles võimalikud abistajad. Meie esimene abiline oli rahvastikuminister Riina Solman, kes panustas meie toidujagamises vabatahtlikuna tehes kõiki sellega seotud töid – aitähh, Riina!

Ruumides on vaja luua võimalused toidu käitlemisele. Samuti vajame pinda koolitusklassiks ning riideaida jaoks. Väga oodatud on ettepanekud ja vihjed meile sobivate ruumide osas. Seoses kolimisega võtame vastu eraisikute ja juriidiliste isikute annetusi arveldusarvele EE697700771003959335 LHV pangas märksõnaga “Kolimine”. Juhul kui oskate soovitada häid ruume suuruses alates 300 m2, mis sobivad toidu käitlemiseks, on kõik vihjed oodatud aadressile juhatus@tlpl.ee.

Laekuvaid rahalisi vahendeid kasutame tööstusliku külmambri demontaaaž ja montaaž, tõstukite, kaalude uuendamine ja vajadusel ruumide remont ning inventari soetus.

Juba praegu on meid toetanud:

  1. Rahvastikuminister Riina Solman
  2. Aave Transport OÜ
  3. Tallinna Ailinnapea Betina Beškina ja nõunik Anne-Lii Päiv

Toetejad:

Suur tänu, hea Riina!

Meie hea sõber, rahvastikuminister Riina Solman osales eile 01.11.2019 TLPL liikmetele toiduabi jagamisel. Minister panustas vabatahtlikuna, osaledes kõikides vabatahtliku tegemistes nakatavad entusiasmi ja rõõmsa meelega. Minister avaldas imetlust ja tunnustust toimiva tänuväärse tegevuse eest!
Ministri särav ja rõõmus meel sai koos eilse vabatahtlike meeskonnaga pildile püütud. Aitäh Riina, meil on hea meel, et Sa meie lasterikaste ja vabatahtlike jaoks olemas oled!
Rahvastikuminister osales meie toidujagmises seoses TLPL kolimiskampaaniaga. Tallinna Lasterikaste Perede Liit peab endale kahe kuu jooksul uued ruumid leidma ning sellel eesmärgil kaasatakse tuntud inimesi meie tegemistesse.
TLPL on üks suurimaid Eesti suurperede liitusid, kes jagab iganädalast toidu- ja riideabi rohkem kui 190-le perele. Seoses kolimisega võtame vastu eraisikute ja juriidiliste isikute annetusi arveldusarvele EE697700771003959335 LHV pangas märksõnaga “Kolimine”. Juhul kui oskate soovitada häid ruume suuruses alates 300 m2, mis sobivad ka toidu käitlemiseks, on kõik vihjed oodatud aadressile juhatus@tlpl.ee.

Kohtume üldkoosolekul 06.11.2019!

Juhatus on kokku kutsunud MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit liikmete üldkoosoleku 06.11.2019, kogunemisega alates kell 17.30, asukohaga Tallinnas, Kesklinna noortekeskuses, Raua tänav 23. Asukoht siin.

Üldkoosoleku kokkukutsumise aluseks on liikmete sooviavaldus ning juhatuse ja volikogu ühine arusaam vajadusest lahendada liidule olulisi küsimusi. Juhatuse poolt on pakutud alljärgnevad päevakorraküsimused: Volikogu ja juhatuse tegevusaruanded, Põhikirja muudatused, Volinike koosoleku tõstatatud liikmemaksu küsimus, Esindusorganite liikmete valimine. Täpsem kava all.

Kvoorumi kokkusaamine sellel koosolekul on meile väga oluline, seega palun teata võimalikult varakult oma osalemisest.

Hea liige, palun tee nii:
1. Anna meile tagasisidet, kas Sul on võimalik üldkoosolekul osaleda või mitte selle lingi kaudu.
2. Kandidaatide ülesseadmiseks mõnele valitavale ametikohale tee seda palun selle lingi kaudu.
3. Broneeri aeg oma kalendris!

Koosoleku materjalid:
1. Koosoleku planeeritud ajakava.
2. Volikogu koosolekute lühiülevaade alates 01.01.2019.
3. Põhikirja muudatuse põhjendused.
4. Põhikirja uus redaktsioon – ettepanek. Muudatuste võrdlus.
Tulekul:
* Juhatuse tegevusaruanne
* Liikmemaksude muudatuse põhjendused

NB! kutsume kõiki aktiivseid liikmeid 30.10.2019 algusega kell 18.00 arutama põhikirja parandusettepanekute üle. Täpsem koht selgub esmaspäeval (kas Kesklinna noortekeskus või Kristiine noortekeskus). Jälgige infot!

Hiljemalt 7 päeva enne üldkoosolekut, so. 30.10.2019 esitame kõik koosolekul arutlusele tulevad dokumendid, muuhulgas põhikirja muudatusettepaneku.

Kandidaatide esitamine revisjonikomisjoni, volinike koosoleku ja juhatuse liikmete ametikohtadele on avatud kuni 02.11.2019. kell 23.59. See võimaldab meil koosolek nõuetekohaselt ette valmistada ja kanda kandidaadid vajadusel hääletussedelitele.
04.11.2019.a tutvustame esitatud Volinike koosoleku ja juhatuse liikmete kandidaate liikmetele.

Kohtumiseni üldkoosolekul!

Lea Vaabel,

Juhatuse esimees,
MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste perede Liit

Osaleja info:

Saabu pigem varem, kui hiljem. Registreerimine algab 17.30, ametlik algus kell 18.00.

Kaasa võtta vahetusjalanõud – sussid või muu – siseruumides on lubatud olla vahetusjalanõudes või sokkides!

Suitsetamine on maja ees ja kõrval ning loomulikult maja sees keelatud.

Parkimise info:

Parkida saab ERR Raadiomaja hoovis vastavalt all näidatud skeemile. Läbipääsuks on parool “Lasterikkad”. Sisse tuleb sõita Kreuzwaldi tänavalt läbi kangialuse. Parkimise alguses kehtib reegel, et parkida saab kuni kohti jagub, kuna ERR tööpäev ei ole veel lõppenud. Kui ruumi ei ole, siis kedagi sisse ei lasta.

Asukoht kaardil: https://goo.gl/maps/1BX7Kf98bf1sP7az7

Riina Solman ja TLPL: Perepiletid peaksid arvestama ka suurte peredega

14.10.2019 toimunud kohtumisel Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu esindajate Lea Vaabel-i, Madli Valtenbergi ning Karl Laas-iga  arutas rahvastikuminister Riina Solman, kuidas tagada suurtele peredele parem ligipääs avaliku ja erasektori teenustele.

„Peredele soodustusi ja perepileteid pakkuvad ettevõtted võiksid rohkem arvestada, et peres võib kasvada ka rohkem kui kaks last,“ ütles Solman ja lisas, et peaksime jõudma sinnani, et perepiletitel ei piirataks laste arvu. Näiteks on levinud et tavapärane perepilet sisaldab pääsmeid kahele vanemale ning kahele lapsele. Paljude suurperede jaoks tähendab see seda, et mõni laps peaks jääma koju.

„Ühiskond peab antud osas olema laiemalt valmis muudatuseks, et suurperede kõik lapsed oleksid oodatud nii mängutubadesse kui erinevatesse teemaparkidesse ja muuseumitesse“ sõnas Tallinna ja Harjumaa Suurperede Liidu juhatuse esimees Lea Vaabel. Näiteks on Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede liidu liikmetest tervelt 174 peret, kus kasvab 4 last ja 86 peret, kus lapsi on 5 või rohkem. Teiste seas on kaks peret, kus kasvab 9 last ja üks kümne lapsega pere.

„Usun koos suuri peresid esindavate liitudega saame siin teha selgitustööd nii avalikus- kui erasektoris ja tulevikus ei pea ükski suurpere laps koju jääma“ ütles rahvastikuminister ja tänas liitude esindajaid perekaardi süsteemi rakendamise eest rõhutades, et perekaart on üheks viisiks, kuidas anda infot ettevõtjatele selle kohta, kellele võiks anda suurte perede soodustusi.

Lasterikastes peredes kasvab üle poole kõikidest Eesti lastest. Suurte perede liidud aitavad ka Tallinnas ja Harjumaal vahendada abi ning toetust suurtele peredele.

Kohtumisel rahvastikuministriga käsitleti täiendavalt ka erinevate toetusmeetmete rakendamist suurperedele ning tugiorganisatsioonide tegevuse toetamist. Minister Solman kiitis ja tunnustas kõiki neid kümneid vabatahtlike, kes igapäevaselt suurperede liitudes kaas löövad ning oma tööga toiduabi ja muud teenused abivajajateni toovad. Rahvastikuminstri büroo ametnikud kinnitasid omaltpoolt valmisolekut panustada täiendavalt suurperedega seotud statistiliste andmete kogumisse. See omakorda aitab ka tulevikus paremini planeerida ning kavandada tugiorganisatsioonide tegevusi ja koostööd kohalike omavalitsustega.

Rahvastikuministri büroo ametnikest osalesid kohtumisel Gerli Lehe ning Lea Danilson-Järg. Arvestades et käsitletud teemasid oli palju ning kohtumisel sündis ka mitmeid uusi ideid võib olla kindel, et antud vormis koostöö süveneb ning mõttevahetus jätkub ka edaspidi.

TLPL liikmed on liidu tööga rahul!

2019 liikmete rahulolu uuringu kokkuvõte, Annika Alt

Tänavu septembris viidi esmakordselt läbi liidu liikmeskonna elektrooniline rahulolu uuring. Uuringu eesmärgiks oli saada tagasisidet liidu teenuste ning liikmete eelistuste kohta. Küsitluse läbiviimise käigus korrastati liikmete ning meililistide andmeid ning samuti koguti infot vabatahtlike võrgustiku laiendamise eesmärgil.

Üldandmed:
Ankeedid vastamiseks olid nii eesti kui ka venekeelsed, 281 liikmesperekonnast avaldas oma arvamust kokku 114. Olenemata tagasihoidlikust osalusprotsendist (34%) saame selle alusel siiski kokkuvõtteid teha. Küsimustikus kasutati ka soovitusindeksit ehk vastajatelt küsiti: „Kui tõenäoliselt nad soovitaksid Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede liitu kuulumist ka oma tuttavale lasterikkale perele?“. Üldine soovitusindeksi tulemus on 61,4% ning venekeelsete vastajate hulgas lausa 100%. Selline tulemus on üsna hea.

Üle poolte (59%) vastajate perekondadest olid 4-lapselised ning valdavalt 20eurose liikmemaksuga täispaketi kasutajad. Kulutuuripaketi kasutajaid oli vastajate hulgas ca 25%. Kõige tähtsamaks liidu poolt pakutud tegevusteks pidasid vastajad lastele mõeldud üritusi ning toetuskampaaniaid, samuti hinnati kõrgelt perede ühis- ning kulultuuriürituste vajalikkust. Veidi madalama skooriga hinnati toidu- ja riideaida teenuseid samuti noortele mõeldud üritusi ning koolitus/nõustamistegevust. Tulemuste andmetest paistab välja see, et valdavalt jäädakse teenustega keskmiselt rahule, on aga olemas liikmesperesid, kes jäävad äärmustesse st on peresid kelle jaoks on üks või teine teenus äärmiselt tähtis(eluliselt vajalik) ja teine pere jällegi just seda teenust ei kasuta ning seetõttu oluliseks ei pea. Eelistatuimaks suhtluskanaliks pidasid vastajad e-posti ning seejärel facebooki. Vähesel määral saadakse infot kodulehe kaudu.

Vabatahtlik tegevus ja teenuste tarbimine:
Väga rõõmustav on asjaolu, et liidu liikmed kasutavad teenuseid intensiivselt. Aga nagu ikka on mündil kaks külge. Iganädalasi teenuse kasutajaid on koguni 60% vastajatest ning ca 20% leidis, et seda tehakse üks kord kvartalis. Ülejäänud vastajad jäid gruppidesse, kes kasutavad teenuseid üks kord kuus, poolaastas või aastas. Küsimusele kui tihti liikmed ise panustavad liidu teenustesse vabatahtlikuna, jagunesid vastused selliselt, et veidi üle poolte vastajate (ca 51%) on seda teinud vähemalt kord aastas. 21% teevad seda vähemalt kord kuus ning ülejäänud panustavad kas kvartaalselt või vähemalt üks kord poolaastas. Head meelt tegid kommentaarid, millest võib välja lugeda, et vastanutel on valmisolek vabatahtlikuna panustada veelgi rohkem ning seda potentsiaali ära kasutades on võimalik liidu arengusse hoogu oluliselt juurde anda.

Mis on liidus hästi ja millised on arengukohad?
Esmalt tänud kõigile asjalike kommentaaride eest! Plusspoole pealt tõid vastajad välja infojagamise kättesaadavuse ja selle lihtsustumise, samuti märgiti ära toidu- ning riideabi kvaliteedi tõus. Eraldi toodi välja, et oluline on et lisaks Soomele tuleb toit ka Eesti ettevõtetelt. Endiselt on väga hinnas ürituste organiseerimine ning võimalus saada tasuta või soodushinnaga pileteid kultuuriüritustele ja teatritesse. Erinevad kampaaniad ning toetused peredele said samuti kiita. Väga heldelt kiideti samuti vabatahtlike ja juhatuse tööd.
Tagasiside ja ettepanekud teemade osas, millele tähelepanu pöörata, on samuti väga mitmeid. Nii mitmedki vastajad tõid välja kaas-liikmesperede suhtumise üksteisesse ning hoolivuse ümbritsevasse. Näiteks korra pidamine riideaidas või toidujagamisel ja korrektsus üritustele registreerimisel – kui nimi kirjas tuleks kohal olla või siis piletid järgmistele loovutada! Mitmed vastajad tõid välja et piletite ja hüvede jagamise süsteem võiks olla läbipaistvam , ning see võiks olla seotud näiteks pere panustamisega liidu asjadesse ja vabatahtliku tööga. Samuti oleks paljude vastajate arvates mugavam kui liidu ruumid asuksid kesklinnale lähemal ja toidujagamise ajad oleksid varasemad. Reaalsus on täna see, et vahel jõutakse koju alles keskööks. Koolituste infot soovitakse teada pikemaajaliselt ette, et paremini oma ega planeerida. Samuti huvitab liikmeid regulaarne infosaamine liidu tegemistest näiteks kuukirjana. Paljude nimetatud teemade lahendamisega on juhatus viimastel kuudel aktiivselt tegelenud.

Veel toodi välja mitmeid koolitusootusi ja kuna meie liikmed ise on mitmekülgsete huvide ja oskustega, siis oli heameel tõdeda et aktiivselt pakuti välja ka ennast koolituste läbiviijaks. Koolituste osas oodatakse liidult nii praktiliste oskuste õpetamist (esmaabi, kokandus, käsitöö, jne) kui ka sotsiaalsete oskuste treeninguid (suhtlemine, stressi- ja enesejuhtimine,jne). Liikmeid huvitavad ka teabepäevad KOV/ riigi erinevate toetuste ja teenuste kohta.

Küsimustiku lõpus oli võimalus kõigil vastajatel vabas vormis midagi lisada või kedagi kiita ja tunnustada. Seekord eht-eestlaslik vähene teineteisemärkamine jäi tahaplaanile ning positiivseid ja tunnustavaid sõnu tuli mitu lehe-täit. Kiita said kõik aktiivsed ja naeratavad vabatahtlikud ja juhatuse liikmed. Uuringu läbiviijate poolt suured tänud ka kõigile vastajatele!

Kõigest täpsemalt saate tulemusi lugeda uuringu tulemuste aruandena siit!
Aruandes on toodud anonüümsed vabateksti kommentaarid muutmata kujul.

Koolikampaania!

Eesti Lasterikaste Perede Liit (ELPL) korraldab kümnendat aastat heategevusprojekti „Lapsed kooli“, mille eesmärgiks on koguda suurperede lastele koolitarbeid Tallinna ja Tartu Kaubamajades ning Selveri kauplustes üle Eesti.
Tallinna- ja Harjumaa Lasterikaste Perede liidu kanda on Tallinnas 12 Selverit ja Tallinna Kaubamaja.
Aeg ja koht:
Kampaania toimub Selveri kauplustes 15.-18. augustil ning Tallinna Kaubamajas 22. – 25. augustil.

27.07 orienteerumine Kaberneemes LO-dele

2019. aasta on tervisliku toitumise ja liikumise aasta. Eesti Lasterikaste Perede Liit ja tema liikmesorganisatsioonid korraldavad aasta jooksul erinevates piirkondades liikumist propageerivaid sündmusi. Juuli on orienteerumise kuu ja selle viib läbi Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit!
Liikumisüritustest kõige enam osa võtnud perekonda ootab aasta lõpus üks eriline üllatus!

Võimalus valida, kas läbite lühema, 1,3 km pikkuse raja või pikema 3,5 km pikkuse raja. Osaleda saab nii individuaalselt, kui ka võistkondlikult/perekondlikult.

Orienteerumisele pani auhinnad välja Atlantis H2O Aquapark. Jäätisega kostitab Premia.
Suur tänu toetajatele!

Registreeri oma pere ja tasu osalemistasu enda liikmesorganisatsioonis.

Lasterikaste perede vanemad annavad väga suure panuse ühiskonna jätkusuutlikkusse!

“Eesti pered igatsevad kolmandaid ja järgmisi lapsi,” kommenteeris rahvastikuminister Riina Solman hiljutist küsitlust.
Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu juhatuse liige Lea Vaabel märkis, et riigi tähelepanu ja tugi paljulapselistel peredel on äärmiselt oluline. “Lasterikaste perede vanemad annavad väga suure panuse ühiskonna jätkusuutlikkusse, kuid vajavad tihti ka ise tuge. Vabatahtliku tegevuse raames organiseerib Eesti suurim lasterikaste perede liit juba täna pea 160-le perele toidu ja riideabi ning toetab paljulapselisi peresid,” ütles Lea Vaabel.
Pikemat artiklit loe Pealinnast!