Südamekaru aitab lapsed kooli

[ RUS ] [ ANNETUSED] [ TOETAJAD ]

Eesti Suurperede Liidu koolikampaania 2021

Kampaania raames kogutakse annetusi suurperde laste koolitee toetamiseks. Meie vabatahtlikud võtavad annetusi vastu kaubanduskeskustes üle Eesti. Oodatud on koolikaubad nagu sirklid, mallid, pliiatsid, vihikud ja palju muud.

Rahalisi annetusi saab teha aasta jooksul läbi keskkonna fienta.com. Annetusi kasutatakse suurperede laste huvitegevuse toetamiseks ning õppetööks vajalike vahedite soetuseks.


Südamekaru отправляет детей в школу

Кампания собирает пожертвования на школьную поездку многодетных семей. Наши волонтеры принимают пожертвования в торговых центрах по всей Эстонии. Приветствуются школьные принадлежности, такие как компасы, шаблоны, карандаши, тетради и многое другое.

Финансовые пожертвования можно делать в течение года через среду fienta.com. Пожертвования идут на поддержку увлечений детей из многодетных семей и приобретение учебных пространств.


Rahalised annetused

Rahalisi annetusi saad teha siinsamas Fienta.com keskkonna kaudu. Rahalisi annetusi kasutatkse suurperede laste huvitegevuse toetuseks ning õppevahendite ostmiseks.

Fienta logo – Juhised

Kampaania toetajad


Kampaania viib läbi MTÜ Eesti Suurperede Liit koos oma liikmesorganisatsioonidega: Tallinna Suurperde Klubi, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit, Narva paljulapseliste perde ühendus PEREKOLLE, Tartu Lasterikkad, Tartumaa Lasterikkad.